aham rudrebhih vasubhih carami aham adityaih uta visvadevaih aham
aham mitravaruno ubha bibharmi aham indragni aham asvina ubha aham
aham somamahanasam bibharmi aham tvastaram uta pusanam bhagam
aham dadhami dravinam havismate supravye yajamanaya sunvate
aham raastri sam-gamani vasunam cikitusi prathama yajmiyanam tam
madevah viadadhu purutra bhuristhatram bhuri-avesayantim
maya sah annam atti yah vi-pasyati yah praniti yah im srunoti uktam
amantavah mam te upa-ksiyanti srudhi sruta sraddhivam te vadami
aham eva svayam idam vadami justam devebhih uta manusebhih
yam kamaye tam tam ugram krnomi tam brahmanam tam rsim tam sumedham
rudraya dhanuha tanomi brahma-dvise sarave hantavaiu
aham janaya samadam krnomi aham dyava prthivia a vivesa
aham suve pitaram asya murdhan mam yonih apsu antah samudre
tatah vitisthe bhuvana anu visva uta amum dyam varsmana upa sprsami
aham eva vatah iva pra-vami arabhamana bhuvanani visva
ena prthivya etavati mahina sam babhuva

———-

—-
To listen to more songs please Click on :https://www.youtube.com/channel/UC9H7SREy5d2hFXNhrrk3VuA
—-
Click Facebook page : https://www.facebook.com/groups/kothaosur.amar/?ref=bookmarks
and https://www.facebook.com/banglakothaosur?ref=aymt_homepage_panel
—-
Please mail your valuable feedback at : kothaosur08@gmail.com
—-
Please do tell your friends if you liked it and share. Do let us know about your valuable feedback

Advertisements