jayantii Manggalaa Kali bhadrakaalii kapaalini
durgaa Shivaa Kssamaa Dhaatrii svaahaa svadhaa namostute
madhu-kaittabha-vidhvamsi vidhaatr-varade Namah
ooo…ooooo..
rupong dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi
Mahissaasura-Nirnaashi Bhaktaanaam Sukhade Namah
ooo…ooooo..
rupong dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi
vandita-angghri-yuge devi sarva-saubhaagya-daayini
eee…eee…
rupong dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi
eee..
acintya-Ruupa-Carite Sarva-Shatru-Vinaashini
eee…eee…
rupong dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi
Natebhyah Sarvadaa Bhaktyaa Ca-Aparnne Durita-Apahe
eee…eee…
rupong dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi
Dehi Saubhaagyam-Aarogyam Dehi Devi Param Sukham
uummm…uummm…
rupong dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi
vidheee…ehi devi kalyaannam vidheee…ehi Vipulaam Shriyam
Vipulaam Shriyam, Vipulaam Shriyam, Vipulaam Shriyam
uummm…uummm…
rupong dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi
devi bhakta-jano(a-u)ddaama-Datta-(a)anando-(u)daye-(a)mbike
eee…eee…
rupong dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi
taarinni durga-samsaara-saagarasya-acalo(a-u)dbhave
eee…eee…
rupong dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi

———-

—-
To listen to more songs please Click on :https://www.youtube.com/channel/UC9H7SREy5d2hFXNhrrk3VuA
—-
Click Facebook page : https://www.facebook.com/groups/kothaosur.amar/?ref=bookmarks
and https://www.facebook.com/banglakothaosur?ref=aymt_homepage_panel
—-
Please mail your valuable feedback at : kothaosur08@gmail.com
—-
Please do tell your friends if you liked it and share. Do let us know about your valuable feedback

Advertisements